En gedenk aan uw Schepper in de dagen uwer jongelingschap (Prediker 12:1a)

Kruispuntconferentie Belijdenis

Ik…, Belijdenis doen…!?

Denk jij erover na om op belijdeniscatechisatie te gaan? Verlang je ernaar om belijdenis af te leggen? Heb je misschien heel veel vragen over het doen van belijdenis? Of heb je net belijdenis gedaan? Je bent van harte welkom op de Kruispuntconferentie Belijdenis!

Elk jaar organiseert het Landelijk Contact jeugdwerk (LCJ) deze dag voor alle jongeren die nadenken over het doen van belijdenis, of dit al hebben gedaan. Ben je zo iemand of ken je zo iemand? Meld je aan, of geef het door!

Wat betekent het nu eigenlijk om belijdenis te doen? Wat zeg je als je het ja-woord geeft? Wat is de relatie met de doop? Ik heb belijdenis gedaan, en nu…? En… moet je als je belijdenis gaat doen een ‘heilige’ zijn? Zonder zonde(n)? Oei, dan
durf je nog niet…?

Daarom organiseren we de Belijdenisconferentie. Samen luisteren we naar sprekers (Ds. W.E. Klaver en Ds. W.N. Middelkoop) en gaan we met elkaar in gesprek om de antwoorden op deze vragen vanuit de Bijbel te ontdekken. Er is een interactief programma met o.a. een forumbespreking. De dag is opgedeeld in twee deelthema’s: ‘Waarom zou je?’ en ‘Hoe moet het?’

Tussendoor is er volop ruimte voor ontmoeting en gesprekken. Voor eten en drinken wordt gezorgd. 

Plaats en tijd: D.V. 3 september 2016 in Meerkerk  (Tolstraat 47),  van 9:30-17:00 uur

Meld je hier aan! Meer informatie Neem contact op