En gedenk aan uw Schepper in de dagen uwer jongelingschap (Prediker 12:1a)

JV-nieuws juni

Terugblik

Zaterdag 26 april bezochten we een LCJ-avond in de CGK van Rijnsburg. Ruben Jorritsma gaf ons die avond veel informatie over de historische betrouwbaarheid van de Evangeliën en de Handelingen. Bijzonder om dan toch weer te mogen zien hoe waar het is wat we lezen in 2 Petrus 1:19 En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de morgenster opga in uw harten.

Drie weken later – zaterdag 14 mei – hebben we in de kerk het JV-seizoen afgesloten met een gezellige maaltijd. Het was fijn om te merken dat steeds meer ‘nieuwe’ jongeren de weg naar de +16 vinden! We hebben die avond ook afscheid genomen van drie bestuursleden. Richard & Linda en Joanne draaien vanaf het volgende seizoen niet meer mee in het bestuur van de JV. Nogmaals heel veel dank voor alles wat jullie voor de JV hebben betekend!

Vooruitblik

Hoewel het nog even duurt, willen we alvast vooruitblikken naar de eerste activiteit van het JV-seizoen 2016-2017. Van D.V. vrijdagavond 19 augustus tot en met maandagochtend 22 augustus staat er namelijk weer een JV-weekend gepland. Noteer het alvast in je agenda! Tegen die tijd zullen alle +16-jongeren nog meer informatie krijgen van de kampcommissie.